August 2013 Archives

On September 22nd, 2013, Tatsu Matsuda will be one of the jury in "Restructuring Historical Space Competition 2013 - The 2nd Student City/Kanazawa Design Grand Prix" [Rekishiteki Kukan Saihen Competition] which will be opened in Kanazawa, Ishikawa Prefecture.

Jury members :  Hidenobu Jinnai, Masayo Koike, Ryue Nishizawa, Yoshiharu Tsukamoto,
Miyashita Tomohiro, Tatsu Matsuda
Moderator : Noriko Rinno

歴史的空間再編コンペティション2013.jpg

JAIST Gallery Received A Space Design Award in DSA Design Award 2013

JAIST Gallery received a Space Design Award in DSA Design Award 2013 that is organized by Japan Design Space Association.
On Friday, August 9th, 2013, Tatsu Matsuda will be one of the jury for the first screening in Architectural Institute of Japan : Architectural Week 2013, Student Workshop, Student Grand Prix "Tea House for Gin-cha-kai (Ginza Tea Ceremony)" which will be opened in Kenchiku Kaikan Hall.

First screening jury members : Yasuaki Onoda, Masato Nakatani, Taro Igarashi, Masako Iuchi, Tetsuya Ukai, Ogasawara Shin, Jouji Kurumado, Kimio Saito, Jun Sato, Hikaru Sasao, Motoko Tanaka, Ryuji Fujimura, Osamu Hosozawa, Tatsu Matsuda, Naoya Miyazato, Hiroko Mori

Categories

Latest News

...more